Solidaritat davant la pobresa creada per la crisi: què està fent l’Església?

La cisi genera pobreza i risk d’exclusió social. L’Església catòlica fa servir la seva autoritat per apressar a trobar solucions per actuar sobre les causes de la pobresa i facilitar la creació de llocs de treball i, sobretot, recorda sovint el deure cristià de tenir cura dels pobres. També hi ha accions caritatives dels fidels, que són els qui formen l’Església, i que les porten a terme de manera individual o a través d’alguna ONG. Cal afegir-hi que moltes ONG que tracten d’alleujar la pobresa estan vinculades a congregacions religioses o són d’inspiració cristiana. Però que l’acció més visible és Càritas, l’organització de caritat promoguda per l’Església catòlica, que és, de bon tros, la més important del país. La seva tasca és àmpliament reconeguda i molt valorada.