Ètica empresarial i social: neix un nou blog

¿Parlar per a un grup més o menys gran o fer-ho per a l’audiència del ciberespai? M’he decidit per això últim a través del blog que aquí es presenta, sense oblidar la primera opció. Però, per què un nou blog quan ja n’hi ha tants? Tinc cinc raons que exposaré amb brevetat.

La primera és que, tot i que hi hagi  tants blogs, no abunden els dedicats al tema al qual aquest vol orientar-se: l’ètica i la responsabilitat empresarial i, en certa mesura, també l’ètica social. Aquesta última com a àmbit més ampli, però relacionat amb l’anterior.

La segona és la possibilitat d’aportar la meva experiència com a docent i investigador en ètica empresarial durant més de vint-i-cinc anys. Experiència que es podrà acarar amb altres i que podrà ser comentada des de perspectives i visions diverses.

Una tercera raó és l’arrelada convicció de la necessitat d’un discurs ètic, ben fonamentat, per al debat social. Sovint, només s’escolten opinions de caràcter econòmic o polític. I, el que és pitjor, també és freqüent que  les idees econòmiques tal com s’exposen pretenguin ser l’explicació de l’entera realitat i fins i tot esdevenir la prescripció dominant o exclusiva per a l’activitat empresarial i social. D’altra banda,  les perspectives polítiques que amb freqüència escoltem o llegim no responen a la noble tasca de la Política (així, amb majúscula), entesa com l’art del bon govern, la qual, sens dubte, requereix sòlids fonaments ètics.

La quarta raó que em mou a escriure és la meva preocupació per contribuir a una correcta fonamentació de l’ètica i la responsabilitat empresarial, avui tantes vegades sustentada en bases febles, o en teories en les quals la persona no és prou considerada, tal com mereix la seva dignitat i drets innats.

Finalment, em mou la necessitat de divulgar alguns estudis  efectuats al llarg dels anys  en el meu camp d’especialitat. Han estat publicats en obres col·lectives i publicacions internacionals, particularment en el Journal of Business Ethics i generalment dirigits a especialistes; i, també, en els meus dos últims llibres, adreçats a estudiants de direcció d’empreses i executius: Business Ethics in Action (2009) i Management Ethics (2012).

Aquest blog tractarà de recollir temes d’actualitat, aportant anàlisi i comentaris des d’una perspectiva ètica i humanista, amb  un èmfasi especial en l’humanisme cristià, el qual, al meu criteri, té moltes coses i molt bones per aportar a la nostra societat. S’hi inclouran també casos rellevants d’ètica empresarial en els seus diversos àmbits (relacions interpersonals, màrqueting, finances, gestió de persones, lideratge, ètica de les organitzacions, relacions empresa-societat, etc.). Temes relacionats amb la responsabilitat empresarial, el desenvolupament sostenible i la sostenibilitat empresarial, els drets humans i el bé comú, seran també objecte d’anàlisi en aquest blog.

Tant com sigui possible,  recollirem iniciatives i activitats de la Càtedra d’Ètica Empresarial de l’IESE, que m’honora dirigir. Altres esdeveniments i activitats de la institució en la qual treballo i d’algunes  altres, han de tenir també el seu lloc  en aquest blog, en la mesura que es relacionin amb els temes anunciats. El meu propòsit és publicar setmanalment, cada dimarts, començant el dia d’avui, 13 de març de 2012. Agraeixo per endavant la seva atenció als qui em seguiran i, si s’escau, també els comentaris que em vulguin fer arribar.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish English