Tres llibres senzills per introduir-se en el món de l’ètica

Sovint, ens trobem amb categories ètiques que surten a la conversa. Se sent: no hi ha dret, el que han fet és injust, és de justícia que posin remei a aquesta situació, s’ha de acabar tanta corrupció (moral, se suposa), hi ha una manca de valors (ètics)… S’intueix que hi ha alguna cosa que està bé o malament, però passa que no hi acostuma a haver prous coneixements ètics per argumentar-ho.

Però, …què és l’ètica? ¿Un sentiment, uns principis racionals, un conjunt de regles, uns valors, actuar com ho fan les persones virtuoses, allò que la societat determina, el que assenyalen els preceptes religiosos…? Sovint, hi ha confusió, tot i que persisteix un sentit ètic més o menys compartit, si més no davant de certes actuacions que tothom condemna o aplaudeix.

Hi ha moltes persones que volen aprofundir-hi més, però que es desanimen davant la complexitat dels tractats d’ètica – filosofia moral – i encara més davant les discussions dels teòrics de l’ètica. No és pas estrany, doncs, que em demanin: ¿que em podria recomanar algun llibre senzill per introduir-me en el món de l’ètica? Miraré de contestar aquí a aquesta pregunta suggerint tres llibres introductoris.

En primer lloc, recomanaria una obra d’Alejandro Llano, La vida lograda (Ariel,Barcelona, 2002). No és un tractat d’ètica, ni se’ns fa avorrit amb sofisticades teories. De bon començament, l’autor es planteja una qüestió clau: per què serveix, això de l’ètica. I explica: “la missió de l’ètica és ajudar-me a descobrir com aprendre a viure de manera que la meva existència arribi a la plenitud a la qual està destinada” (p. 10). A partir d’aquí, va desgranant els diversos candidats a aquesta plenitud: els diners, el plaer, el poder, la fama, les virtuts… Proposa una ètica integral o completa, articulada al voltant de virtuts, béns i normes, sense bandejar altres conceptes que també són importants (p. 123ss). Acaba explorant en què consisteix una vida amb plenitud humana, a la qual s’encamina l’ètica, i el paper de la veritat i de l’art d’estimar per arribar a aquesta fita d’una vida humana plena.

Des d’un punt de vista diferent, també disposem d’un altre llibre introductori, que ha tingut força èxit: Desfile de modelos. Análisis de la conducta ética (Rialp, Madrid, 7a ed. 2010). L’autor, José Ramón Ayllón, és un antic catedràtic d’institut que exposa les seves idees amb un to entretingut i clar. Presenta diverses maneres de comportar-se de la gent que responen – segurament, sense que en siguin conscients – a les idees de pensadors prou coneguts en la història de la filosofia. L’autor es refereix a autors com Hume, Marx, Nietzsche i Freud, que han tingut i continuen tenint una gran influència en la nostra societat. Després esmenta diversos elements rellevants en la conducta ètica. Explora la intel·ligència i la llibertat, el plaer, el deure i la justícia, l’amistat i els sentiments, l’amor i la felicitat, la tolerància i el pluralisme.

El tercer llibre introductori que recomanaria és Ética: Cuestiones fundamentales (Eunsa, Pamplona, 2010, 9a ed.). El seu origen és un seguit de xerrades radiofòniques del cèlebre filosof alemany Robert Spaemann. L’autor planteja un conjunt de temes ètics molt bàsics. Discuteix si el bé i el mal són relatius, si el fi justifica els mitjans, si cadascú ha de seguir la seva pròpia consciència, com interaccionen la recerca del propi interès i el sentit dels valors, l’impuls del plaer i l’acompliment del deure i què significa justícia. Més que una dissertació acadèmica, es tracta d’una conversa cordial en termes assequibles, però que, com els altres llibres, proporciona una bona introducció al món de l’ètica. 

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish