One thought on “Es troba en crisi el capitalisme o bé ens equivoquem en la manera d’entendre el capital?

  1. …. es compatible el capital: social, humà , mediambiental, conceptes que donen resultat en el llarg termini en front al comptes se resultats i balança que es valoren en el curt o molt curt termini. Es evident que no estan en el mateix marc ( no juguen a la mateixa lliga) i en canvi els volem valorar igual

Comments are closed.